การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางปรับลดกำลังพล ทอ.          

                       น.อ.วิโรช พยาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางปรับลดกำลังพล ทอ.เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธ.ค.๖๓ ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ จว.ชลบุรี โดยมีผู้แทนหน่วย หน.สายวิทยาการ และผู้แทน นขต.ทอ. จำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมการสัมมนา

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198