การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ บน.๑           

                       นาวาอากาศเอก โสรวาร ป้อมสนาม รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ บน.๑ เมื่อวันพุธที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ โดยมีนาวาอากาศเอก ฉลองชัย ใยไหม รอง ผบ.บน.๑ พร้อมข้าราชการ บน.๑ ให้การต้อนรับ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198