การประชุม คณก.คัดเลือกบุคคลดีเด่นของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

                       พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์ รอง ผบ.ทอ.เป็นประธานการประชุม คณก.คัดเลือกบุคคลดีเด่นของ ทอ. เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเป็นบุคคลดีเด่นของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198