พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                       พล.อ.ต. วิษณุ เนียมคำ ผอ.สนพ.กพ.ทอ.เป็นผู้แทน จก.กพ.ทอ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ของ ทอ.

 

01 

02

03

04

05

06

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198