การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณจำพวกทหารกำลังพล ณ บน.๔๑

                       นาวาอากาศเอก ดิษฐพล ชูวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ บริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ บน.๔๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม Albatross โดยมีนาวาอากาศเอกวัฒนา บัวชุม รอง ผบ.บน.๔๑ พร้อมข้าราชการ บน.๔๑ ให้การต้อนรับ

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198