พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน สังกัด กพ.ทอ.

              พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน สังกัด กพ.ทอ.เมื่อ ๓ พ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

 IMG 8374

IMG 8383

IMG 8483\

IMG 8489

IMG 8582

IMG 8585 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198