การประชุม คณก.สรรหาบุคคลดีเด่นของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

               พล.อ.ต.วรวุฒิ ดวงเกตุ ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธานการประชุมเพื่อสรรหาบุคคลดีเด่นของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ต.ค.๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม จร.ทอ.

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198