ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

              พล.อ.ท.ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๓, ๐๗๓๐ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

1

2

3

1

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257