พิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.กพ.ทอ.

พล.อ.ท.ชากร ตะวันแจ้ง ส่งมอบหน้าที่ จก.กพ.ทอ.ให้แก่ พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ.(ท่านใหม่)
เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓,๐๘๐๙ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

 

IMG 7981 9 1

IMG 7970 3

IMG 7997

  

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย  นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198