งานจัดทำบัตรข้าราชการ ชั้นนายพลอากาศ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ และต่ออายุบัตรฯ

         งานจัดทำบัตรข้าราชการ ชั้นนายพลอากาศ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ และต่ออายุบัตรฯ ชั้นนายพลอากาศ ที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ย.๖๓ ณ ห้องรับรอง ทอ.

 

 001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย  นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198