การประชุมสัมมนาการบริหารจัดการ QR โปรแกรม เพื่อการใช้ประโยชน์ใน ทอ.อย่างมีประสิทธิภาพ

              พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการ QR โปรแกรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในกองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาการกำหนดศักย์ของงานทั้ง ๕ ด้าน และการคำนวณคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ผ่าน QR โปรแกรม มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน ๘๐ คน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่พัฒนา QR โปรแกรม เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อ ๒๓ - ๒๔ ก.ค.๖๓ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จว.พระนครศรีอยุธยา

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257