พิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประเภทนายทหารประทวนกองหนุนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

               น.อ.มีชัย ฉันทมาภา คณก.เรียกพลฯ ของ ทอ.และหน.นขต.บน.๑ เข้าร่วมพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประเภทนายทหารประทวนกองหนุน จำนวน ๕๐ คน เพื่อเข้ารับการฝึกทบทวนความรู้ในสายวิทยาการประจำปี ๖๓ โดยมี น.อ. จักรพันธ์ สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค.๖๓, ๐๘๓๐ ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑

 

1

2

3

5

6

7

8

10

10

11

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198