การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตร รร.นนก. (ครั้งที่ ๑)    

              พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตร รร.นนก. (ครั้งที่ ๑) ในวันที่ ๑๕- ๑๗ ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการและผู้แทน นขต.ทอ. จำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมการสัมมนา

 

 1

IMG 6546

IMG 6573

IMG 6579

IMG 6595

IMG 6604

IMG 6629

IMG 6637

IMG 6681

IMG 6728

IMG 6729

IMG 6771

IMG 6798

IMG 6908

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198