พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑

              พล.อ.ต.วิศรุต สุวรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิด การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ ให้กับนายทหารชั้นประทวนกองหนุนที่เข้ามาฝึกวิชาทหาร โดยมี น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, คณก.เรียกพลฯ ของ ทอ.และหน.นขต.บน.๑ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198