พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประเภทพลทหารกองหนุนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

            คณก.เรียกพลฯ ของ ทอ.และหน.นขต.บน.๒๓ เข้าร่วมพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประเภทพลทหารกองหนุนเหล่า อย.รุ่นปี ๕๖-๕๙ จำนวน ๑๐๐ คน ที่ปลดประจำการจาก บน.๒๓ เพื่อเช้ารับการฝึกทบทวนวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๖๓ โดยมี น.​อ.ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓ เป็นประธานพิธีฯ  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ก.ค.๖๓, ๑๑๐๐ ณ หอประชุม บน.๒๓ 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198