พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๓๑

พล.อ.ท.ชากร ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๓๑ เมื่อวันพุธที่ ๘ ก.ค.๖๓ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ

 

IMG 0131

IMG 0133

IMG 0136

IMG 0137

IMG 0139

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198