พิธีมอบประกาศนียบัตรการเรียกพลเพื่อตรวจสอบของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ 

           พลอากาศโท ชานนท์ มุ่งธัญญา รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการเรียกพลเพื่อตรวจสอบของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเรียกนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนทุกเหล่า และทุกภูมิลำเนา จำนวน ๕๐ คน เพื่อตรวจสอบ และอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติต่าง ๆตลอดจนสิทธิกำลังพลที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมกำลังพลทหารอากาศเป็นหน่วยรับพล เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

 

3

2

1

4

5

6

7

8

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198