ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพล ด้วย QR โปรแกรม

                พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุม และเป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง QR กองทัพอากาศ เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ในการร่วมขับเคลื่อน QR Program ตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ ในการประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพล ด้วย QR โปรแกรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้าส่วนราชการกองทัพอากาศ และหัวหน้างานกำลังพล จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จำนวน ๙๐ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓, ๐๘๓๐ ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257