งานวันกำลังสำรอง ประจำปี ๒๕๖๓

น.อ.กิตติกร บูรณพานิช ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ.เป็นผู้แทน กพ.ทอ.เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และร่วมกิจกรรมวันกำลังสำรอง ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓ ณ นรด.โดยมี พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด.เป็นประธาน

 

S 6815746

S 6815748

S 6815749

S 6815750

S 6815751

S 6815753

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198