ประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.(ในส่วนของ ทอ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

            พล.อ.อ.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. (ในส่วนของ ทอ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑

 

1

2

3

4

5

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198