โครงการสุ่มตรวจหาสารเสพติดตามแผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กพ.ทอ.ปี ๖๓

 

                      ตั้งแต่ วันพุธที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิ.ย.๖๓ กพ.ทอ.จัดโครงการสุ่มตรวจหาสารเสพติดตามแผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กพ.ทอ. เพื่อสุ่มตรวจหาสารเสพติดกำลังพล กพ.ทอ. ทั้งหมด ณ บริเวณลานหน้าบันไดกลางชั้น ๒ และ ชั้น ๔ กพ.ทอ. เวลา ๐๘๓๐ - ๑๔๓๐ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกำลังพล สังกัด กพ.ทอ.

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257