กองทัพอากาศช่วยเหลือกำลังพล ทอ.แจกจ่ายเครื่องบริโภคที่จำเป็นให้กับ ข้าราชการ

            พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้แทนเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ มอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับข้าราชการกรมกำลังพลทหารอากาศ ซึ่งกองทัพอากาศได้ช่วยเหลือกำลังพล ทหารอากาศ แจกจ่ายเครื่องบริโภคที่จำเป็นให้กับ ข้าราชการ ชั้นยศ ร.อ. ลงมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

IMG 7972

IMG 7976

IMG 7994

IMG 7999

IMG 8011

IMG 8012

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198