การมอบหน้ากากอนามัย สวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 กพ.ทอ.  

           พล.อ.ท.ชากร ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ.มอบหน้ากากอนามัย Non-Woven ที่กองทัพอากาศและสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัดทำขึ้น ให้กับ ผอ.กอง เพื่อนำไปแจกจ่ายข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

 

 IMG 7927

IMG 7922

IMG 7929

IMG 7928

IMG 7925

IMG 7924

IMG 7926

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198