โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันกำแพงกั้นยาเสพติดนักเรียนทหาร บรรยายในเรื่อง “นจอ.รุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”

 

           พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในโครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันกำแพงกั้นยาเสพติดนักเรียนทหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น นจอ.ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๔๖๕ คน และได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอก วันชัย โคระทัต ข้าราชการบำนาญ กองทัพอากาศ เป็นวิทยากร บรรยายในเรื่อง “นจอ.รุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิ.ย.๖๓, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257