พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน กรมกำลังพลทหารอากาศ   

 

                พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน พร้อมด้วย พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198