พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร กรมกำลังพลทหารอากาศ

          พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

01

02

03

04

05

06

 

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.รัฏฐกรณ์ เขียวมณีย์ จนท.บจต.ผจง.กขพ.สปพ.กพ.ทอ. โทร 2-1230