พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร กรมกำลังพลทหารอากาศ

                 พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมด้วย พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ  

 

001

002

003

004-1

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198