พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร กรมกำลังพลทหารอากาศ

          พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198