ประชุมเตรียมการอบรมกำลังพลสำรองสายแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19

          พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และพลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมประชุมเตรียมการอบรมกำลังพลสำรองสายแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198