เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตสำรอง​ ของธนาคารเลือด​ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช​ กรมแพทย์ทหารอากาศ จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 

           พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการกรมกำลังพลทหารอากาศ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตสำรอง​ ของธนาคารเลือด​ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช​ กรมแพทย์ทหารอากาศ จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

796426

796422

796423

796425

796424

796427

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198