จก.กพ.ทอ.เป็นประธาน การประชุม กพ.ทอ.ครั้งที่ ๔/๖๓ โดยจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เม.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม กพ.ทอ.

 

  กพ.ทอ.แบบออนไลน ๒๐๐๔๐๒ 0009

S 8552470

223432

 กพ.ทอ.แบบออนไลน ๒๐๐๔๐๒ 0002

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198