การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และ กสจ. บน.๒ และ บน.๒๓
โดยมี น.อ.โสรวาร ป้อมสนาม ผอ.ศบส.กพ.ทอ.เป็น หน.คณะ

 BB001

BB002

BB003

BB004

BB011

BB006

BB007

BB008

BB009

BB010

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198