การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๓

            น.อ.มีชัย ฉันทมาภา รอง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./ผู้ช่วยเลขานุการ คณก.การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๓ ได้นำ คณก.การเรียกพลฯ ไปร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียกพลฯ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ โดยมี น.อ.ฉลองชัย ใยไหม เสธ.บน.๑ พร้อม หน.นขต.บน.๑ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มี.ค.๖๓, ๑๓๓๐

 

1บน.1

2

3

4

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198