การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ บน.๔

 

          พล.อ.ต.วิศรุต สุวรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพล ดำเนินการตรวจเยี่ยมหน่วยราชารในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล โดยมี น.อ.วรพล ดิษฐ์แก้ว รอง ผบ.บน.๔ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ก.พ.๖๓ ณ บน.๔

 

1

2

3

4

5

6

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198