พิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔

 

          นาวาอากาศเอก อดิศร คำประกอบ รองผู้อำนวยการกองกำลังพลสำรองและการสัสดี สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพล ดิษฐ์แก้ว รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีฯ และมีนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๓ เข้ารับการฝึกภาคสนาม ตั้งแต่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๗๕ คน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔

 

S 2506791

S 2506789

S 2506792

S 2506793

S 2506794

S 2506795

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198