การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ ครั้งที่ ๑

 

          พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ ครั้งที่ ๑ โดยมี จก.กพ.ทอ., วิทยากรจาก สปท.และ คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ.บรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เข้าใจแนวทางการจัดทำเนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางให้มีมาตรฐานเป็นการเฉพาะของแต่ละสายวิทยาการ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ ก.พ.๖๓ ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ จว.พระนครศรีอยุธยา

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257