การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ บน.๖

 

          พล.อ.ต.สุชาติ เทพรักษ์ ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพล ดำเนินการตรวจเยี่ยม หน่วยราชารในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล โดยมี น.อ.ปกรวิช ทองรอด รอง ผบ.บน.๖ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ.๖๓ ณ บน.๖

 

1

2

3

4

5

6

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198