การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๓

            น.อ.กิตติกร บูรณพานิช ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./เลขานุการ คณก.การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๓ ได้นำ คณก.การเรียกพลฯ ไปร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียกพลฯ โดยมี น.อ.ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓ พร้อม หน.นขต.บน.๒๓ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.พ.๖๓, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม บก.บน.๒๓

 

 DSC 0683

DSC 0701

DSC 0712

DSC 0720

DSC 0775

DSC 0836

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198