การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล


            พล.อ.ต.วิศรุต สุวรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพล ดำเนินการตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล โดยมี พล.อ.ต.กานต์ชนก หันหาบุญ รอง จก.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๔ ก.พ.๖๓ ณ ยศ.ทอ.

 

 1

2

3

4

5

6

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198