การประชุมหารือกับ Major Mark Hughes และเจ้าหน้าที่การศึกษา Defence Cooperation Education Officer (DCEO)
และ the Defence Cooperation Programme (DCP) กห.ออสเตรเลีย

            น.อ.วิษณุ เนียมคำ รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธานในการประชุมหารือกับ Major Mark Hughes และเจ้าหน้าที่การศึกษา (Defence Cooperation Education) จาก กห.ออสเตรเลีย เพื่อหาข้อตกลงร่วมในการบริหารทุนการศึกษา DC เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ ณ กพ.ทอ.

 01

02

03

04

05

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198