โครงการปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของ กพ.ทอ.ประจำปี ๖๓


        
กพ.ทอ.จัดโครงการปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของ กพ.ทอ.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่กำลังพล กพ.ทอ.เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ทอ.โดยมี จก.กพ.ทอ.เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กพ.ทอ.จำนวน ๑๗๐ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ม.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257