พิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒


        
นาวาอากาศเอก อดิศร คำประกอบ และ น.อ.มีชัย ฉันทมาภา รองผู้อำนวยการกองกำลังพลสำรองและการสัสดี สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีฯ และมีนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๒ เข้ารับการฝึกภาคสนาม ตั้งแต่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๗๘ คน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒

 

timeline 25630121 132512

timeline 25630121 132504

timeline 25630121 132505

timeline 25630121 132506

timeline 25630121 132507

timeline 25630121 132510 0

timeline 25630121 132511

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198