การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล


   พล.อ.ท.ชากร ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ.
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพล ดำเนินการตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล โดยมี พล.อ.ท.อนุวัฒน์  เพ็ชรพงศ์ จก.สอ.ทอ.ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ม.ค.๖๓ ณ สอ.ทอ.

1

2

3

4

5

6

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257