การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

     พล.อ.ต.วิศรุต สุวรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพล ดำเนินการตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล โดยมี พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผบ.ศปอว.ทอ.ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๙ ธ.ค.๖๒ ณ ศปอว.ทอ.

 

1

2

3

4

5

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198