กองทัพอากาศร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  

            พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกูล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ และหัวหน้าส่วนราชการกองทัพอากาศ จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตและปลุกกระแสสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ธ.ค.๖๒ ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ๖ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จว.นนทบุรี

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198