ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒     

            พล.อ.ท.ชากร ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ.พร้อมข้าราชการ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๖๒ เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๒ ณ ลานด้านหน้า บก.ทอ.

 

2 1

1575420399406

1575420427188

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198