การประชุม คณก.คัดเลือกบุคคลดีเด่นของ ทอ.      

            พล.อ.อ.วีรพงษ์ นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.เป็นประธานการประชุม คณก.คัดเลือกบุคคลดีเด่นของ ทอ.เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเป็นบุคคลดีเด่นของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๓ ธ.ค.๖๒, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198