พิธีประดับเครื่องหมายยศเรืออากาศตรี ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ

            พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศเรืออากาศตรี ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ มีผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๓๑ คน โดยมี พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้อำนวยการพิธี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 

00 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198