การประชุม คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ.ครั้งที่ ๒/๖๒    

            พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธานการประชุม คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ.ครั้งที่ ๒/๖๒ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และพิจารณาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล ทอ.โดยมี คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.เข้าร่วมประชุม เมื่อจันทร์ที่ ๒๕ พ.ย.๖๒, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198