การประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๖๒

                 พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธานการประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และแนวทางการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี คณก.ฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑

 

IMG 5112

IMG 5114

IMG 5118

IMG 5124

IMG 5130

IMG 5134

IMG 5139

IMG 5149

IMG 5163

 IMG 5165

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198